Logopedická starostlivosť

Logopedická starostlivosť

Narušená zvuková rovina reči /výslovnosť/dyslália/ Najčastejšou narušenou komunikačnou schopnosťou, s ktorou sa v našom centre stretávame u detí v predškolskom veku je Narušenie zvukovej roviny reči /dyslália/. Jedná sa o neschopnosť tvoriť alebo používať jednu alebo...
Špeciálno-pedagogická starostlivosť

Špeciálno-pedagogická starostlivosť

V rámci špeciálno-pedagogickej starostlivosti v našom zariadení poskytujeme: Špeciálno-pedagogickú diagnostiku Špeciálno-pedagogickou diagnostikou sa stanovuje špeciálno-pedagogická diagnóza s následným definovaním potrieb dieťaťa/žiaka a špeciálno-pedagogických...
Psychologická starostlivosť

Psychologická starostlivosť

Psychologická starostlivosť K získaniu celistvého pohľadu na dieťa a jeho potreby je dôležité brať do úvahy všetky faktory, ako je anamnéza, rodinné a sociálne prostredie, spávanie dieťaťa v školskom prostredí, ako aj výsledky vyšetrení ostatných spolupracujúcich...
Stimulačné programy

Stimulačné programy

Stimulačný program B.Sindelarovej Cieľom metodiky je sledovať vývin jednotlivých poznávacích funkcii (schopností ) dieťaťa, zabezpečiť čo najskôr jeho harmonický (rovnomerný) rozvoj. Pracuje sa prirodzenou metódou hry, formou „interaktívnej obrázkovej knižky“....
Logopedická starostlivosť

Kedy začať s logopédiou

Tak ako dieťa rastie a rozvíja sa, vyvíja sa aj detská výslovnosť. Vo veku 4 rokov by malo dieťa rozprávať tak zrozumiteľne, aby mu porozumeli aj cudzí ľudia. Nemusí však vyslovovať všetky hlásky úplne bezchybne.   Dyslália je porucha výslovnosti.  Medzi najčastejšie...