Tak ako dieťa rastie a rozvíja sa, vyvíja sa aj detská výslovnosť. Vo veku 4 rokov by malo dieťa rozprávať tak zrozumiteľne, aby mu porozumeli aj cudzí ľudia. Nemusí však vyslovovať všetky hlásky úplne bezchybne.  

Dyslália je porucha výslovnosti. 

Medzi najčastejšie poruchy patrí 

  • porucha výslovnosti sykaviek: S, Š, C, Č, Z, Ž, Dz, Dž /Sigmatizmus/
  • porucha výslovnosti hlásky L /Lambdacizmus/ 
  • porucha výslovnosti hlásky R /Rotacizmus/

Správna výslovnosť hlások:

  • Do 3. rokov: M, N, P, H, T, K
  • Do 4. rokov: F, V, G, B, J, D,
  • Do 7. rokov: Č, Š, Ž, Dž, C, S, Z, Dz, L, R,

To však neznamená, že rodičia majú čakať až do siedmeho roka. Ak dieťa nesprávne vyslovuje veľa hlások, s odstraňovaním niektorých chybných hlások sa môže začať už v štvrtom roku dieťaťa.

Keď už logopéda začnete navštevovať, je potrebné, aby ste cvičenia, ktoré dieťaťu logopéd dal, precvičovali najlepšie denne a pred zrkadlom. 

Dieťa v zrkadle vidí postavenie pier a jazyka osoby, ktorá s ním trénuje a napodobňuje ho zároveň sa aj kontroluje. 

Logopéd hneď na ďalšom stretnutí zistí, či ste dostatočne s dieťaťom trénovali alebo nie. Preto je domáci tréning veľmi potrebný a samozrejme vplýva na kvalitu výslovnosti dieťaťa.