Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie

pre deti a žiakov

s narušenou komunikačnou schopnosťou

Primary Care

Prenatal Care

Behavioral Health

Pharmacy

Ponuka našich služieb:

V oblasti psychologickej:

– psychologická diagnostika a rediagnostika,  terapeutická činnosť,  odborná poradenská činnosť,  profesijná orientácia zdravotne znevýhodnených žiakov,  prednášková a preventívna činnosť pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov.

V oblasti logopedickej:

– diagnostika a rediagnostika  narušenej komunikačnej schopnosti detí a žiakov,  skupinová a individuálna terapia narušenej komunikačnej schopnosti,  poradenská činnosť pre deti, žiakov rodičov a učiteľov,  konzultačná činnosť s učiteľmi, rodičmi, pedagogickými pracovníkmi a inými odborníkmi,  tvorba metodických materiálov, pracovných listov, informačných letáčikov.

V oblasti špeciálno – pedagogickej:

–  špeciálnopedagogická diagnostika a rediagnostika,  reedukačné cvičenia a programy,  stimulačné cvičenia a programy,  metodická odborná pomoc pri tvorbe individuálnych výchovno – vzdelávacích programov pre žiakov so ŠVVP,  konzultačná činnosť s učiteľmi, rodičmi, pedagogickými pracovníkmi a inými odborníkmi,  poradenská činnosť pre deti a žiakov, rodičov, učiteľov, tvorba metodických materiálov, pracovných listov a projektov, metodické usmernenie v procese integrácie zdravotne znevýhodnených žiakov, stanovenie školskej zrelosti dieťaťa,  pomoc pri vybavovaní a zapožičiavaní špeciálnych pomôcok, pomoc pri vyhľadávaní vhodného typu školského zariadenia pre dieťa.

 S klientom pracujeme individuálne v našom centre.V prípade viacerých klientov z jedného školského zariadenia poskytujeme služby priamo v školskom zariadení.

Naše služby poskytujeme podľa

Cenníka služieb 

Zameranie centra:

Ponuka našich služieb:

Zameranie centra:

Contact Us

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque.

Phone

(255) 352-6258

Open Hours

Mon – Wed: 10AM – 07PM
Thu – Sat: 08AM – 06PM